Specjaliści

Psycholog – poniedziałek 16:00-19:00

Hubert Fornalik

Z wykształcenia jest psychologiem oraz psychologiem sportu. W zawodzie pracuje od 2014 roku po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał pracując w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Obecnie oprócz współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną w Polkowicach współpracuje także z Fundacją Eudajmonia, powiatowymi centrami Pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Polkowicach oraz Akademią Piłkarską KGHM Zagłębie. Prowadzi zajęcia terapeutyczne zarówno z dziećmi jak i z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Doradca rodzinny – czwartek 16:15-18:15

Marta Niedzielska

Ukończyła Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Ma już ponad 20-letnie doświadczenie pracy z małżonkami i narzeczonymi.

Jest dyplomowanym nauczycielem naturalnych metod rozpoznawania płodności, m.in. metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia, popularnie nazywanej Metodą Angielską. Dzięki metodom ukazuje małżonkom i narzeczonym wymiar odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz zasady etyki życia małżeńskiego.

Prawnik – wtorek 16:00-19:00

Marzena Szewczyk

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawno-społecznego i konsultacji w aspekcie prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa miejscowego. Sprawuje nadzór nad opracowaniem i prowadzeniem dokumentacji administracyjnej, kadrowej i prawnej jednostek administracji samorządowej ijednostek organizacji pozarządowych. Przygotowuje projekty pism procesowych i opinii prawnych.

Pedagog – piątek 14:00-17:00

Małgorzata Dziedzina–Łabuda

Magister pedagogiki, terapeuta pedagogiczny, studia podyplomowe – profilaktyka społeczna i resocjalizacja, terapia pedagogiczna, liczne szkolenia i kursy kwalifikacyjne w szczególności „Metoda Dobrego Startu”, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, realizator międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”.

Doświadczenie zawodowe – 20 letni staż pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej (diagnoza, terapia, doradztwo pedagogiczne).

Specjalizuję się w:

  • terapii dzieci i młodzieży z trudnościami dydaktycznymi, w tym ze specyficznymi problemami w nauce dysleksja, dysortografia, dysgrafia (terapia indywidualna i grupowa),
  • wspieraniu rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w młodszym wieku szkolnym (zajęcia grupowe),
  • wspieraniu rodziców w procesie dydaktycznym i wychowawczym (konsultacje).

Neurologopeda – czwartek 14:00-16:00

Dorota Adamczak–Hyjek

Logopeda, neurologopeda kliniczny z wczesną interwencją logopedyczną. Certyfikowana terapeutka ortodoncji funkcjonalnej metody MFS, terapeutka ręki. Zajmuje się diagnozą oraz terapią mowy dzieci i osób dorosłych po udarach i wylewach.