Plan pracy

DZIEŃGODZINY PROWADZĄCYPORADA
PONIEDZIAŁEK16.00-19.00Psycholog- poradnictwo psychologiczne,
WTOREK16.00-19.00Prawnik- mediacje rodzinne,
- wsparcie roli rodzicielskiej,
- wsparcie w kryzysie
- porady z zakresu prawa
- pomoc w redagowaniu pism
CZWARTEK14.00-16.00Neurologopeda- konsultacje logopedyczne
- terapia logopedyczna
16.15-18.15Doradca rodzinny - naturalne rozpoznawanie płodności
PIĄTEK14.00-17.00Pedagog- terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci