Zachęcamy całe rodziny do udziału w drugiej Pieszej Pielgrzymce Jedności do Grodowca, która odbędzie się w dniu 16.09.2023.

Jest to wspólna inicjatywa pod patronatem wszystkich parafii z naszego miasta.

W tym roku jesteśmy współorganizatorem pielgrzymki z innymi wspólnotami z Polkowic: Stowarzyszenie Patriotyczne Polkowice, Różaniec dla Mężczyzn, Odnowa w Duchu Świętym, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Młodzież Wszechpolska.

Oficjalne zaproszenie na pielgrzymkę od koordynatora przygotowań.

Piesza Pielgrzymka Jedności z Polkowic do Grodowca, do Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei jest świadectwem wyboru określonych wartości duchowych, religijnych – jest znakiem, że chce się tym wartościom służyć i przemieniać wewnętrznie.

Oprócz swojego duchowego wymiaru ma również wymiar patriotyczny. Nawiązuje do pielgrzymek w latach osiemdziesiątych Duszpasterstwa Ludzi Pracy „Most”  jakie odbywały się w duchu wiary – bo  „Gdzie jest Duch Pański – tam wolność”.

Dziś idąc w „Jedności” chcemy prosić o wytrwanie w wierze, prosząc Maryję Matkę Jezusa o wstawiennictwo za nas samych i całą wspólnotę tak abyśmy byli JEGO świadkami w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym. Aby nasze ŚWIADECTWO nasza modlitwa powtarzając za św. Janem Pawłem II jeszcze bardziej „zespoliła nas z Bogiem a  ziarno troski o dom ojczysty, które rzucane było tak wiele razy w polską glebę…”  na stałe otwarło drogę do „… wolności myślenia, sądów, studiów, wolności wyznania Boga i umiłowania Ojczyzny…”

Dzisiaj nadal potrzebna jest nasza modlitwa i działanie – Świadectwo – aby obronić wolność tak w sferze Ciała jak i Ducha w naszej Ojczyźnie.

Jeśli nie możesz z nami wyruszyć na pielgrzymkowy szlak to przybądź do Grodowca 16 września 2023r i włącz się do wspólnej modlitwy podczas Eucharystii o godz. 13:30 w intencji Ojczyzny prosząc, abyśmy jako naród dochowali wierności Bogu Krzyżowi i Ewangelii.