Zapraszamy na Adorację w pierwszą niedzielę miesiąca

3 grudnia o godzinie 16.00

rodziny z dziećmi oraz wszystkich chętnych

do kościoła św. Barbary,

aby wspólnie uwielbić Boga słowem i śpiewem

na rozpoczynający się okres Adwentu.