PORADNIA RODZINNA

Jan Paweł II

"Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie".

Homilia, Wrocław, 1983 r.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Polkowicach powstała z myślą o Tobie – byś wiedział, że ze swoimi problemami nie jesteś sam.

Stowarzyszenie „Pro Familia” powstało w 2011 roku. Kilka zaprzyjaźnionych rodzin zaczęło regularnie się spotykać. Organizowaliśmy pikniki, Msze święte dla rodzin, zabawy dla dzieci np. spotkanie ze św. Mikołajem. Widzieliśmy dużą potrzebę takich spotkań i coraz więcej rodzin do nas dołączało.
Wtedy właśnie zapadła decyzja, aby sformalizować te działania. Powołaliśmy do istnienia Stowarzyszenie „Pro Familia”. Od początku we wszystkich inicjatywach wspierał nas ks. Jarosław Święcicki, który udostępniał nam miejsca na spotkania.
Od tego momentu wiele się wydarzyło. Wyjeżdżaliśmy na rodzinne rekolekcje do Zaborówca. Podczas tych wyjazdów podejmowaliśmy ważne dla nas tematy od wychowania dzieci po relacje ze współmałżonkiem.
Byliśmy na Światowym Spotkaniu Rodzin w Mediolanie.
Wreszcie powstała także Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, gdzie można otrzymać pomoc psychologiczną, prawną, pedagogiczną, logopedyczną i doradcy rodzinnego. Poradnia działa dzięki dofinansowaniu przez gminę Polkowice.
Realizowaliśmy projekty we współpracy z gminą Polkowice i Fundacją KGHM Polska Miedź.
Naszą wizją i misją jest wspieranie poszczególnych członków rodziny w budowaniu zdrowych i trwałych relacji.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Polkowicach powstała w 2012 roku z inicjatywy ks. dra Jarosława Święcickiego – Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach oraz Stowarzyszenia „Pro Familia” w Polkowicach.

Od początku istnienia poradni, nasze Stowarzyszenie podjęło współpracę z gminą Polkowice. Od 2012 roku korzystamy z dotacji gminy na współfinansowanie naszej działalności.

Staramy się, by pomoc, którą Wam oferujemy była rzetelna i celowa. Dlatego też zatrudniamy wykwalifikowany zespół specjalistów: psychologów, pedagoga, prawnika, neurologopedę oraz doradcę rodzinnego.

Zapisy do poradni są anonimowe, a udział w spotkaniach bezpłatny.

Dziękujemy za zaufanie, którym darzycie nas od początku istnienia poradni!

PSYCHOLOG:

 • poradnictwo psychologiczne,
 • mediacje rodzinne,
 • wsparcie roli rodzicielskiej, wychowawczej,
 • wsparcie w kryzysie,
 • profilaktyka uzależnień.

PEDAGOG:

 • pomoc terapeutyczna
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych (dzieci, młodzież),
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów małżeńskich i rodzinnych,
 • adopcja, rodziny zastępcze.

PRAWNIK:

 • porady z zakresu prawa,
 • pomoc w przygotowywaniu pism, wniosków.

DORADCA ŻYCIA RODZINNEGO:

 • zapoznanie z naturalnym rytmem płodności,
 • nauka nowoczesnych metod rozpoznawania płodności.

DUSZPASTERZ:

 • pomoc duszpasterska dla małżeństw i rodzin,
 • wsparcie duchowe osób przeżywających trudności osobiste, małżeńskie, rodzinne, zawodowe.

NEUROLOGOPEDA:

 • konsultacje logopedyczne dzieci i osób dorosłych.