O nas

Stowarzyszenie „Pro Familia” zaprasza do wspólnej modlitwy rodziny z dziećmi oraz wszystkich chętnych w każdą pierwszą niedzielę miesiąca podczas godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu w Kościele Św. Barbary o godz. 15.00. Zaczynamy koronką do Miłosierdzia Bożego.

 
 

Cytaty, myśli i wskazówki dla rodzin.


 

„Nie ma skuteczniejszej drogi odrodzenia społeczeństw,

jak ich odrodzenie przez zdrowe rodziny”.

(Jan Paweł II)

 


 

„Dobro rodziny w największej mierze zależy od samych małżonków, którzy powinni o nie dbać,
odpowiedzialnie wypełniając codzienne obowiązki, radosne i trudne,
a także realizując przez działalność w stowarzyszeniach i na polu kultury
postulaty socjalne i prawne, których celem jest wspomaganie życia rodzinnego”.
 
(Jan Paweł II) „Chrońmy rodzinę opartą na małżeństwie”, 20 października 2001 r.

 


 

Rodzina obrazem Boga

Droga miłości w rodzinie: utrzymywanie stałej więzi z Bogiem,
uczestniczenie w życiu kościelnym, umacnianie dialogu,
szanowanie punktu widzenia drugiej osoby,
bycie gotowym do służby, bycie cierpliwym dla wad drugiej osoby,
przebaczanie i umiejętność proszenia o przebaczenie,
przezwyciężanie z inteligencją i pokorą ewentualnych konfliktów,
uzgadnianie kierunków działań wychowawczych,
otwieranie się na inne rodziny, bycie wrażliwym na ubogich,
przyjmowanie odpowiedzialnej postawy społecznej.
Piękny będzie wówczas obraz Boga.

 


 

Modlitwa Jana Pawła II za rodziny

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi!
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi,
przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Niewiasty
za sprawą Ducha świętego, źródła Boskiej Miłości,
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie
dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza
od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie przechodzą nieraz nasze rodziny.
Spraw wreszcie, błagamy Cię o to za pośrednictwem świętej Rodziny z Nazaretu,
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów na ziemi
mógł spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodzinę.
Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego.
Amen

 

Hits : 0