Konferencja w Polkowicach na temat ideologii gender

dodano: Gru 23, 2013

W poniedziałek 16 grudnia w Sali Audytoryjnej Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach odbyła się konferencja pt. „Ideologia gender i jej wpływ na rozwój dzieci i młodzieży” zorganizowana przez Stowarzyszenie „Pro Familia” w Polkowicach. Honorowym gościem oraz głównym prelegentem była Pani Dorota Dziamska z Poznania – pedagog światowej sławy, doradca metodyczny, autorka Systemu Edukacja przez Ruch – metody realizowanej w polkowickich przedszkolach. Istotę ideologii gender przybliżył słuchaczom ks. Łukasz Rusinek – wikary Parafii pw. Michała Archanioła w Polkowicach.

Pomysł zorganizowania takiego spotkania wypłynął ze strony rodziców zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Pro Familia”, zaniepokojonych coraz szerszym wpływem na życie społeczne ideologii gender oraz pojawieniem się w niektórych polskich przedszkolach programu „Równościowe przedszkole” zawierającego treści tejże ideologii.

Ks. Łukasz Rusinek, wyjaśnił w swoim wystąpieniu podstawowe założenia gender, m in. pojmowanie płci człowieka jako sprawy umownej, nie wyznaczonej przez biologię, lecz uwarunkowanej kulturowo. Wykazał, że takie błędne pojmowanie rzeczywistości może przynieść bardzo negatywne skutki, głęboko raniące naturę człowieka.

W wykładzie pt. „Podstawy naukowe edukacji dzieci w Polsce. Czy jest w nich miejsce na gender?” Pani Dorota Dziamska dokonała oceny „równościowych” programów edukacyjnych. Uwagę swoją zwróciła na program „Równościowe przedszkole” po tym, kiedy młode nauczycielki, które spotykała na prowadzonych w całej Polsce przez siebie szkoleniach relacjonowały jej reakcje dzieci na proponowane w tym programie zabawy: „w momencie, kiedy proponowały chłopcom przebranie się w sukienki, część z nich uciekła do toalety, część zaczęła płakać, kilku zaoponowało natychmiast, a jeden zareagował agresją i chciał nauczycielkę pogryźć”. Zdaniem Doroty Dziamskiej, „program odziera z godności małych chłopców. Takie zajęcia prowadzą do ogromnego »bałaganu« w psychice dziecka i będą się za nim ciągnęły przez całe dorosłe życie”.
Dorota Dziamska zarzucała autorom programów „równościowych” nieuwzględnianie potrzeb rozwojowych małych dzieci oraz wprowadzanie dziecka w świat pojęć, jakie nie jest ono w stanie zrozumieć. Wykazała, że głównym celem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest integracja psychiczna dziecka, a programy zbudowane na bazie ideologii gender, integracji psychicznej dziecka nie służą.

Dorota Dziamska zachęcała nauczycieli i dyrektorów zatwierdzająych programy trafiające do przedszkoli i szkół, do większego sceptycyzmu, poszukiwania wartości w tym, co dotąd wypracowała polska pedagogika przedszkolna, a nie fascynacji tym, co jest nowe, choć niekoniecznie sprawdzone empirycznie, oparte tak jak w przypadku gender, wyłącznie na stawianych hipotezach. Podkreślała też, jak istotnym jest udział rodziców w akceptowaniu programów przyjmowanych przez placówki.

Pomimo tego, że poruszany temat był poważny, w wykładzie nie zabrakło elementów humoru i zabawy. Pani Dziamska zaprezentowała fragment systemu Edukacja przez ruch – zabawę z białą kartką papieru, w czasie której w radosnym ruchu, przy skocznej muzyce irlandzkiej, uczestnicy konferencji wykonali papierowego węża. Działanie to było ilustracją, iż dziecko najlepiej uczy się przez działanie podejmowane w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób, zgodny z jego aktualnym momentem rozwojowym.

Spotkanie na temat zagrożeń ideologii gender zakończył ks. dr Jarosław Święcicki, który odczytał list otwarty profesorów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu napisany w związku z incydentem zakłócenia wykładu ks. profesora P. Bortkiewicza na temat ”Gender – dewastacja człowieka i rodziny”, w którym wyrażają swój niepokój związany z odgórną zmianą prawną wpływającą na kształt edukacji i relacji społecznych w imię teorii gender.

Konferencja spotkała się z wielkim zainteresowaniem. Sala Audytoryjna Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki była pełna. Wśród słuchaczy nie zabrakło władz polkowickiej wyższej uczelni, dyrektorów szkół i przedszkoli z powiatu polkowickiego, przedstawicieli władz samorządowych, służby zdrowia, duszpasterzy, pedagogów, nauczycieli oraz rodziców.

Hits : 217

Related Posts

Tags

Share This